Garantie

Over garantie van onze producten is in het algemeen niets te zeggen, daarvoor is ons assortiment te divers. Wij nemen de garantiebepalingen van de fabrikant over.

Heb je vragen over de garantietermijn of -voorwaarden, neem dan vooraf contact met ons op.

Klachten

Wassenberg Volkel streeft naar perfectie in haar leveringen en service. Wanneer er producten met schade worden aangetroffen is dat uiteraard zeer vervelend voor u als eindgebruiker en willen wij dit graag netjes en goed met u oplossen.

Wanneer er schade bij uw levering zichtbaar is, maak dan duidelijke foto's terwijl de producten nog verpakt zijn. De foto's en een korte omschrijving van de klacht ontvangen wij graag per e-mail (info@wassenbergvolkel.nl) o.v.v. uw bestelnummer. Uit deze foto's moet blijken dat de producten daadwerkelijk zo geleverd zijn.

  • Zodra goederen zijn verplaatst en de schade daarna wordt vermeldt, is het voor ons lastiger te reclameren bij onze leverancier.
  • Zodra goederen met schade zijn verwerkt zijn deze uitgesloten van de klachtenprocedure

Het advies is om de producten met schade in eerste instantie om de producten apart te houden en waar mogelijk te verwerken als zaagstuk. Indien u uiteindelijk te kort komt horen wij dat graag en zullen wij kijken hoe wij dat met u op kunnen lossen.

Mocht u producten te kort komen hebben wij, voor de communicatie naar onze leverancier, in ieder geval de volgende zaken nodig

  • Uw bestel-/factuurnummer
  • Aantal producten dat u te kort komt
  • Foto's die dit aantal ondersteunen

Mocht u een ander type klacht hebben naar aanleiding van uw ervaring met Wassenberg volkel neem dan per e-mail (info@wassenbergvolkel.nl) contact met ons op.

Wassenberg volkel streeft ernaar uw klacht binnen enkele dagen naar volle tevredenheid af te handelen.